Twitter

Ydych chi'n mwynhau cwrdd â ffrindiau am dro deniadol ar hyd Morglawdd? Neu efallai eich bod yn❤️y Gwlyptiroedd am adnabod bywyd gwyllt? Gallwch bleidleisio dros eich hoff barc yng Ngwobrau People’s Choice y Faner Werdd: bit.ly/3GM9KY8 bit.ly/3w5PGv0 Diolch! pic.twitter.com/2xEQMR6rGz

About 3 weeks ago from Visit Cardiff Bay's Twitter via Twitter Web App

© Cardiff Harbour Authority - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd