Twitter

Yn ôl amcangyfrifon Sefydliad Iechyd y Byd, mae 236,000 o fywydau yn cael eu colli bob blwyddyn yn sgil boddi. Ar #DiwrnodAtalBoddi y Byd, carem atgoffa pawb fod nofio heb ei awdurdodi wedi ei wahardd yn #BaeCaerdydd a’i afonydd. Peidiwch â pheryglu eich bywyd. pic.twitter.com/HOP3rWqBsg

About 3 days ago from Visit Cardiff Bay's Twitter via Twitter Web App

© Cardiff Harbour Authority - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd