Diogelwch

Cyngor Diogelwch Ar y Dŵr RNLI

Mae’r RNLI yn cynnig gwasanaeth cyfrinachol a chyfeillgar am ddim sy’n edrych ar agweddau diogelwch ar eich cwch. Mae Cyngor Ar y Dŵr, a ddarperir gan un o wirfoddolwyr cymwys RNLI, yn wasanaeth diogelwch personol ac wyneb yn wyneb a gynhelir ar eich cwch.   Rydych yn rhoi amser i’r RNLI a bydd yn trefnu ei ymweliad ar gyfer eich cwch chi a’r hyn rydych yn ei wneud gyda’ch cwch.

Pa un a ydych yn yrrwr cychod newydd neu brofiadol, bydd gwasanaeth un-i-un yr elusen yn rhoi’r cyfle i chi ofyn unrhyw gwestiynau am bethau sy’n eich poeni am gyfarpar a gweithdrefnau argyfwng.

Gall manteision eraill gynnwys:

 • Trafodaeth annibynnol am ddim am gyfarpar diogelwch ar gychod
 • Cyfle i drafod materion diogelwch, manteisio ar gyfoeth o wybodaeth a phrofiad
 • Eich copi o grynodeb ysgrifenedig o’r prif bwyntiau a drafodwyd

 

Mae’r holl wasanaeth Cyngor Ar y Dŵr, a hyd yn oed yr alwad ffôn i’w archebu, am ddim. Mae’r gwasanaeth ar gael ym mhob rhan o’r DU a Gweriniaeth Iwerddon ar gyfer unrhyw un sy’n mynd ar y môr mewn unrhyw fath o gwch hamddenol bron a bod.

0800 328 0600 (Rhadffôn y DU)

seasafety@rnli.org.uk

rnli.org

Ymateb argyfwng

Yn achos argyfwng yn yr Harbwr, pan fo perygl difrifol ac agos i gwch neu berson, cysylltwch â gwyliwr y glannau ar VHF Sianel 16 (neu drwy ffonio 999).

Yn achos digwyddiad morol nad yw’n bygwth bywyd, cysylltwch â Rheoli’r Morglawdd ar unwaith ar VHF Sianel 18 neu drwy ffonio 029 2070 0234.

Tywydd

 • Cofiwch gadarnhau rhagolygon y tywydd cyn hwylio.
 • Cadwch lygad ar y tywydd – peidiwch â chael eich dal.
 • Byddwch yn ymwybodol o’ch cyfyngiadau chi eich hun, eich criw a’ch cwch.

Cychod Tendio

 • Dosbarthwch bwysau’n gyfartal a pheidiwch â gorlwytho eich cwch tendio.
 • Gall cychod tendio ac alcohol fod yn gyfuniad marwol.

Siaced Achub

 • Prynwch siaced achub sy’n addas ar gyfer eich gweithgaredd, gan sicrhau bod ganddo chwiban, golau, strip llachar a’i bod yn cydymffurfio â chanllawiau Cydymffurfiad Ewropeaidd.
 • Dysgwch sut i ddefnyddio’ch siaced neu’ch cymorth hynofedd, gan ei wirio’n gyson yn unol â chyfarwyddiadau’r gwneuthurwyr. l, golau, strip llachar a’i bod yn cydymffurfio â chanllawiau Cydymffurfiad Ewropeaidd.
 • Cofiwch NAD OES gan gymorth hynofedd yr un cynhwysedd a siaced achub, ond gall helpu person i nofio. Cofiwch y cyngor – mae siacedi achub yn da i ddim heb eu gwisgo – bob amser.