Cysylltu â ni

Cysylltu â ni

Os hoffech drosglwyddo unrhyw sylwadau i ni neu os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â’ch ymweliad â safleoedd Awdurdod Harbwr Caerdydd, yna cwblhewch y ffurflen isod a byddwn yn cysylltu â chi.

Dangosir safleoedd AHC mewn coch ar ein map.

  To help us to look into your enquiry, please upload a photo (if applicable – for example, if you’re reporting litter, graffiti or vandalism).

  Awdurdod Harbwr Caerdydd

  Tŷ’r Frenhines Alexandra,
  Heol y Cargo,
  Bae Caerdydd
  Caerdydd
  CF10 4LY

    029 2087 7900

  Rheoli’r morglawdd

  Porthffordd Penarth,
  Bae Caerdydd
  Caerdydd
  CF64 1TQ

    029 2070 0234

  ystafellreolirmorglawdd@caerdydd.gov.uk

  VHF: Sianel 18

  Cysylltiadau Eraill

  Rhowch wybod am broblemau amgylcheddol drwy ffonio Cyfoeth Naturiol Cymru (24 awr) ar 03000 653 000.

  Medina Bailey,
  Swyddog Cyfathrebu a Phrosiectau,
  Awdurdod Harbwr Caerdydd

  029 223 30249

  medina.bailey@cardiff.gov.uk

  Canolfan Rwyfo Caerdydd,
  Canolfan Hamdden Trem y Môr,
  Jim Driscoll Way,
  Bae Caerdydd
  Caerdydd
  CF11 7HB

  029 2035 3912

  Canolfan Hwylio Caerdydd,
  Tŷ’r Frenhines Alexandra,
  Heol y Cargo,
  Bae Caerdydd
  Caerdydd
  CF10 4LY

  029 2087 7977

  wateractivity@cardiff.gov.uk

  cbwac.com

  Tŷ’r Frenhines Alexandra,
  Heol y Cargo,
  Bae Caerdydd
  Caerdydd
  CF10 4LY

  029 2087 7912

  flatholmproject@cardiff.gov.uk

  flatholmisland.com