Cod Diogelwch Dŵr

Cod Diogelwch Dŵr

Mae Côd Diogelwch Dŵr Awdurdod Harbwr Caerdydd wedi’i gynllunio i hybu diogelwch yn y Bae a’i afonydd. Rydym eisiau i chi fwynhau eich profiad o gwmpas ymyl y dŵr, felly dilynwch y Cod Diogelwch Dŵr.

Dyma’r prif egwyddorion i’w dilyn:

  • NI chaniateir nofio yn y Bae neu’r afonydd (oherwydd ei ddyfnder a’i ffrwd peryglus)
  • Os ydych yn gweld unrhyw un yn cael trafferth, ffoniwch 999 a gofynwch am y Gwasanaethau
  • Peidiwch â thaflu sbwriel neu gerrig yn y dŵr
  • Gwisgwch fŵts neu esgidiau ar y glannau ac ar y blaendraeth trwy’r amser
Ar y dudalen hon
Gweler hefyd... Gweithgareddau addysgol

Cod Diogelwch Dŵr

Hanes