Ynys Echni

Yn gyfoeth o Fywyd Gwyllt – Yn llawn Hanes

Mae gan Ynys Echni gymeriad unigryw – mae’n lle gwyllt, arunig â golygfeydd godidog o’r Ynys i arfordiroedd Cymru a Lloegr. Gwta ½ milltir o led, mae’r Ynys fechan hon yn dlws cudd ym Môr Hafren. Mae Ynys Echni yn Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig ac yn Warchodfa Natur Leol.

Mae Project Ynys Echni yn gwarchod nodweddion naturiol a diwylliannol yr Ynys, o laswelltir arforol i farics Fictoraidd, o gytrefi adar môr i fynceri rhyfel.

Ynys Echni – Cerdded Drwy Amser

Ar gyfer y cyfnod rhwng 2021 a 2024, mae Ynys Echni wedi cael arian gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol i gyflawni’r prosiect cyffrous hwn. Mae gan y prosiect dri phrif bartner – Cyngor Caerdydd; y Gymdeithas Frenhinol er Gwarchod Adar; a Chymdeithas Ynys Echni, elusen sy’n cefnogi’r ynys gyda chymorth gwirfoddol.

Mae tri phrif nod i’r prosiect:

  • Natur – rydym am sicrhau bod bywyd gwyllt a chynefinoedd yr ynys yn derbyn gofal cystal â phosibl
  • Treftadaeth – rydym am adfer a chynnal mwy o dreftadaeth adeiledig yr ynys
  • Pobl – rydym am ymgysylltu â chynulleidfa fwy a mwy amrywiol gyda’r ynys a’i straeon, ar yr ynys ac ar y tir mawr, a chynyddu ein hymgysylltiad ar-lein a digidol

 

Byddwn yn cynnal rhaglen amrywiol o weithgareddau ar gyfer unigolion a grwpiau, y gallwch gael rhagor o wybodaeth amdanynt drwy ein dilyn ar y cyfryngau cymdeithasol.

Gallwch ddysgu mwy am yr ynys a’r prosiect drwy wylio’r fideo isod, neu wylio’r fersiwn llawn o’r ffilm.

Social media

Flat Holm Island

We’d like to say a huge thank you to the #NationalLottery and all the players of the lottery for making wonderful projects happen for #FlatHolm. Your contribution to good causes really makes a difference. Look out for more exciting developments to come! #HeritageFund pic.twitter.com/bFMdoHK8Ss

Gweld hefyd