Ynys Echni

Yn gyfoeth o Fywyd Gwyllt – Yn llawn Hanes

Mae gan Ynys Echni gymeriad unigryw – mae’n lle gwyllt, arunig â golygfeydd godidog o’r Ynys i arfordiroedd Cymru a Lloegr. Gwta ½ milltir o led, mae’r Ynys fechan hon yn dlws cudd ym Môr Hafren. Mae Ynys Echni yn Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig ac yn Warchodfa Natur Leol.

Mae Project Ynys Echni yn gwarchod nodweddion naturiol a diwylliannol yr Ynys, o laswelltir arforol i farics Fictoraidd, o gytrefi adar môr i fynceri rhyfel.

Ynys Echni – Cerdded Drwy Amser

Ar gyfer y cyfnod rhwng 2021 a 2024, mae Ynys Echni wedi cael arian gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol i gyflawni’r prosiect cyffrous hwn. Mae gan y prosiect dri phrif bartner – Cyngor Caerdydd; y Gymdeithas Frenhinol er Gwarchod Adar; a Chymdeithas Ynys Echni, elusen sy’n cefnogi’r ynys gyda chymorth gwirfoddol.

Mae tri phrif nod i’r prosiect:

  • Natur – rydym am sicrhau bod bywyd gwyllt a chynefinoedd yr ynys yn derbyn gofal cystal â phosibl
  • Treftadaeth – rydym am adfer a chynnal mwy o dreftadaeth adeiledig yr ynys
  • Pobl – rydym am ymgysylltu â chynulleidfa fwy a mwy amrywiol gyda’r ynys a’i straeon, ar yr ynys ac ar y tir mawr, a chynyddu ein hymgysylltiad ar-lein a digidol

 

Byddwn yn cynnal rhaglen amrywiol o weithgareddau ar gyfer unigolion a grwpiau, y gallwch gael rhagor o wybodaeth amdanynt drwy ein dilyn ar y cyfryngau cymdeithasol.

Gallwch ddysgu mwy am yr ynys a’r prosiect drwy wylio’r fideo isod, neu wylio’r fersiwn llawn o’r ffilm.

Social media

Flat Holm Island

#FlatHolm sits within the Severn Estuary’s Special Protection Area, which is recognised for the breeding, feeding, wintering and migration of rare and vulnerable bird species. Over 80,000 birds visit the estuary every winter, this flock of dunlin which was spotted on the island. pic.twitter.com/vEdxmtPOMq

Gweld hefyd