Ynys Echni

Dysgu

Mae popeth sydd ei angen arnoch ar gyfer addysg yn yr awyr agored ar gael ar Ynys Echni. Ein nod yw cynnig Ynys Echni fel amgylchedd addysgol, gan barhau i’w chadw fel gwarchodfa natur.

P’un a ydych am drefnu diwrnod addysgol neu ymweliad hirach, gwnawn ein gorau i ddiwallu eich anghenion.  Mae ymweliadau dydd yn cynnwys taith gyffredinol o’r Ynys, yn edrych ar ei hanes a’i bywyd gwyllt. Fel arall, os ydych am ganolbwyntio ar bwnc penodol, gallwn weithio gyda chi i gynnig gweithgareddau addysgol byrrach. Gallwn hefyd weithio gyda chi i ddatblygu rhaglen o weithgareddau i grwpiau sy’n aros ar yr Ynys am rai nosweithiau.

Rydyn ni’n gwahodd grwpiau prifysgol i gynnal eu hastudiaethau eu hunain mewn amrywiaeth o feysydd, e.e. bioleg, astudiaethau morol, daeareg, celf.

Cysylltwch â ni ar 029 2087 7912 i gael rhagor o wybodaeth neu i drafod eich gofynion addysgol.

widE_fire

Gweld hefyd