Ynys Echni

Cysylltwch â Ni

Awdurdod Harbwr Caerdydd
Tŷ’r Frenhines Alexandra
Cargo Road
Bae Caerdydd
CF10 4LY

Ffôn: 029 2087 7912

Ffacs: 029 2087 7901

Amdanom ni

Rheolir Ynys Echni gan Broject Ynys Echni, sy’n cynnwys warden llawn amser a thîm o wirfoddolwyr. Mae’r warden yn byw’n barhaol ar yr ynys, ac mae 2-3 gwirfoddolwr yn ei gynorthwyo ar unrhyw adeg. Mae’r tîm yn gweithio i gynnal, astudio a chadw’r ynys, ei hadeiladau a’i bywyd gwyllt.Mae Ynys Echni yn Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig ac yn Warchodfa Natur Leol. Mae’r warden a’r gwirfoddolwyr yn gwarchod nodweddion naturiol a diwylliannol yr Ynys, o laswelltir arforol i farics Fictoraidd, o gytrefi adar môr i fynceri rhyfel.

Yn gweithio ochr yr ochr â thîm Project Ynys Echni mae Cymdeithas Ynys Echni. Mae’r gymdeithas yn cefnogi gwaith tîm y project drwy godi arian a dod o hyd i wirfoddolwyr. Mae’n elusen sy’n helpu i warchod bywyd gwyllt ac amgylchedd hanesyddol Ynys Echni.

I gael rhagor o wybodaeth am y gymdeithas, ewch i www.flatholmsociety.org.uk

Gweld hefyd