Gohebu a’r Radio Amledd Uchel Iawn (VHF)

Gohebu a’r Radio Amledd Uchel Iawn (VHF)

Sianelau VHF

Sylwch ar y Sianeli VHF lleol ar gyfer Bae Caerdydd:

Sianel Dosbarth
16 Perygl, sylw brys, diogelwch
18 Rheoli’r Morglawdd Bae Caerdydd (Dyblyg)
68 South Wales Radio
70 Galw Digidol Dethol (DSC)

Ar gyfer traffig rhyng-gychod, rydym yn ffafrio’r sianeli canlynol: 8, 72 a 77. Tra maent yn y Bae, dylai pob cwch fonitro Sianeli VHF 16 a 18.