Gweithgareddau addysgol

Gweithgareddau addysgol

Pecyn Addysg Bae Carerdydd

Os ydych yn cynllunio ymweliad addysgol i’r Bae, darllenwch Pecyn Addysg Bae Caerdydd.

Mae’r arweinlyfr defnyddiol i drefnu tripiau hwyl ac addysgiadol ar gyfer ysgolion cynradd, prifysgolion a grwpiau cymunedol. Mae iddo dair adran – Cyfnod Sylfaen, Cyfnod Allweddol 2 a Chyfnod Allweddol 3 – ac mae’n cynnwys amrywiaeth o leoliadau a gweithgareddau, yn ogystal â meysydd cwricwlwm, costau a manylion cyswllt.

 

Llwybr Fforio Bywyd Gwyllt

Anogwch y plant i ddarganfod uchafbwyntiau Gwarchodfa Gwlyptir Bae Caerdydd gyda’r Llwybr Fforio Bywyd Gwyllt. Lawrlwythwch y ddogfen PDF i ddysgu rhagor am y planhigion a’r creaduriaid sy’n byw yn yr ardal. Hefyd, dilynwch y map wedi ei argraffu er mwyn dod o hyd i’r 12 safle yn ac o gwmpas y warchodfa a chasglu marciau o’r placiau metel.

Ar y dudalen hon
Gweler hefyd...

Gweithgareddau addysgol

Cod Diogelwch Dŵr Hanes