Cardiff Bay Water Activity Centre

Boed eich bod yn brofiadol mewn chwaraeon dŵr neu’n chwilio am rywbeth hollol newydd i’w wneud, mae Canolfan Gweithgareddau Dŵr Bae Caerdydd (CGDBA) yn cynnig ystod o weithgareddau a chyrsiau cynhyrfus. Mae wedi’i lleoli mewn dau leoliad gwych – Canolfan Rhwyfo Caerdydd yng Nghanolfan Hamdden Trem y Môr, a Chanolfan Hwylio Caerdydd ar y Morglawdd.

Gall pobl o bob oed a gallu fwynhau amrywiaeth eang o chwaraeon, megis rhwyfo, hwylio, canwio, hwylfyrddio, pysgota a saethyddiaeth, mewn amgylchedd cyffrous a diogel. Mae CGDBA yn cael ei staffio gan dîm o hyfforddwyr cymwys a phrofiadol, sy’n cynnig rhaglen amlweddog o weithgareddau i’r rhai wyth oed a hŷn. Gall selogion sy’n amrywio o ddechreuwyr i rai proffesiynol gofrestru ar gyfer cyrsiau grŵp, hyfforddiant un i un a sesiynau dan oruchwyliaeth.
February 3, 2021 2:47 pm.

Rhannu:

Mwy