Twitter

Visit Cardiff Bay

Mae defnyddiwr cwch o Gaerdydd, a gafwyd yn euog o deithio’n rhy gyflym ar Afon Elái, wedi cael dirwy o £1,200. Rhagor o fanylion: bit.ly/3sU8kUx pic.twitter.com/9EiH6ubhZk

© Cardiff Harbour Authority - Website designed by Cardiff Council Web Team

Cookie policyPrivacy policy