Twitter

Diolch yn fawr i adran aelodaeth @RCNWales am gwblhau taith gerdded codi sbwriel o Benarth i’r Bae fel rhan o’u Diwrnod Bant o’r Gwaith. Gwaith da bois! 👏 A diolch i @Keep_Wales_Tidy ac Awdurdod Harbwr Caerdydd am helpu gyda’r digwyddiad. pic.twitter.com/OJg4MUk0Op

About 6 days ago from Visit Cardiff Bay's Twitter via Twitter Web Client

© Cardiff Harbour Authority - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd