Llwybr Eira Bae Caerdydd

Yn dychwelyd am ei ail flwyddyn, o dydd Gwener 1 Rhagfyr 2023 tan ddydd Sul 7 Ionawr 2024, bydd Llwybr Eira Bae Caerdydd yn twymo calonnau’r Nadolig hwn. Wedi’i gyflwyno i chi gan Bartneriaid y Glannau, mae’r llwybr rhad ac am ddim hwn yn gwahodd pawb i fynd allan yn y Bae i ddod o hyd i wyth cymeriad ar thema eira. Bydd cyfle i ennill gwobr bob wythnos gyda’n cystadlaethau hunluniau, ac os gallwch ddyfalu’r gair Nadoligaidd, gallech ennill cyfle gwych i’r teulu aros yn y Bae!

Ewch i www.visitcardiffbay.info am fwy o fanylion, a gallwch gael map mewn lleoliadau sy’n cymryd rhan.


Penwythnos lansio’r Llwybr Eira

I ddathlu dadorchuddio ein Llwybr Eira hudolus, rydym yn cynnal dathliadau i’r teulu cyfan mewn lleoliadau gwahanol o amgylch Bae Caerdydd. Dewch draw i ddechrau’r gweithgareddau ar ddydd Sadwrn 2 Rhagfyr – mae’n mynd i fod yn llawer o hwyl!


HWYL I’R TEULU YN YR

EGLWYS NORWYAIDD
DYDD SADWRN 2 RHAGFYR
AM DDIM
Ewch i ysbryd yr ŵyl drwy ymuno â chymeriadau hwyliog y Nadolig ar gyfer adrodd straeon, canu a gemau, gan gynnwys helfa drysor Nadoligaidd. Cynhelir sesiynau galw heibio am 10am-12pm a 1pm-3pm – does dim angen archebu o flaen llaw.

norwegianchurchcardiff.com


CREFFTAU CYMERIADAU EIRA

Y SENEDD
DYDD SADWRN 2 RHAGFYR a DYDDIADAU DETHOL TAN DDYDD SADWRN 6 IONAWR
AM DDIM
Yn lansio ar yr 2il mae crefftau cymeriadau eira’r Senedd. Bydd cyfle i addurno eich cymeriad eira eich hun a pheli Nadolig y gaeaf. Bydd sesiynau crefft cymeriadau eira ar gael ar y dyddiadau hyn:
Rhagfyr: Dydd Sadwrn yr 2il, dydd Sadwrn y 9fed, dydd Sadwrn yr 16eg, dydd Llun y 18fed – dydd Gwener yr 22ain.
Ionawr: Dydd Mawrth yr 2il – Dydd Sadwrn y 6ed.

senedd.cymru


GWYDDONIAETH EIRA

CANOLFAN RED DRAGON
DYDD SADWRN 2 RHAGFYR
AM DDIM*
Mae Canolfan Red Dragon yn cynnal prynhawn o wyddoniaeth eira am ddim! Rhwng 12-4pm, dewch i gwrdd â’r tîm o ExperiMENTAL Science a rhowch gynnig ar lansio pelen eira gyda’ch catapwlt eich hun neu brofi eich sgiliau gyda’u tylluanod eira. Nid oes lle tebyg i Ganolfan Red Dragon y Nadolig hwn – dewch i weld beth arall sy’n mynd ymlaen…
* Mae telerau parcio arferol yn berthnasol

thereddragoncentre.co.uk


PENWYTHNOS O HWYL I’R TEULU

CEI’R FÔR-FORWYN
DYDD SADWRN 2 a DYDD SUL 3 RHAGFYR
AM DDIM
Bydd ymwelwyr â Chei’r Fôr-forwyn rhwng 12pm a 4pm yn gallu mwynhau prynhawn o hwyl i’r teulu, wrth i ni ddathlu’r lansiad gyda gemau difyr, gan gynnwys ‘Snowball Splat’ a ‘Narnia Ring Toss’, a throelli i ennill gyda gwobrau cyffrous i’w hennill! Gwnewch y dewis perffaith gyda wyneb yn y bwrdd lluniau a phaentio wynebau am ddim!

mermaidquay.co.uk/?lang=cy


CARFAN SBÏO SIÔN CORN

TECHNIQUEST
DYDD SADWRN 2 a DYDD SUL 3 RHAGFYR
£2 y person (WEDI EI YCHWANEGU I’R TÂL MYNEDIAD)
Mae’r annychmygol wedi digwydd: Mae allwedd meistr hud chwedlonol Siôn Corn wedi diflannu! Mae corrach direidus wedi diflannu, ac mae i fyny i chi i wisgo’ch cotiau labordy a throi’n dditectif. Datgelwch gyfrinachau gwyddoniaeth fforensig wrth i chi ddarganfod cliwiau cudd. Byddwch yn plymio i fyd datrys troseddau trwy chwilio am olion bysedd, dadansoddi ffibrau dillad dirgel, a datgelu cyfrinachau inc trwy gromatograffi. A wnewch chi dderbyn y genhadaeth hon i ddatrys yr achos, dal y tramgwyddwr, ac achub y Nadolig?

techniquest.org


HWYL GYDA CHREFFTAU

CREFFT YN Y BAE
DYDD SADWRN 2 RHAGFYR
AM DDIM
Dathlwch y Llwybr Eira gyda gweithdy galw heibio crefftau i’r teulu o 11am-3pm. Bydd yr artist, Alison Moger, yn eich helpu i wneud cymeriadau eira o gerdyn a phapur i addurno’ch coeden Nadolig.

makersguildinwales.org.uk
November 27, 2023 4:07 pm.

Rhannu:

Mwy