Cau’r morglawdd – Dydd Mercher 24 Ebrill

Bydd Morglawdd Bae Caerdydd ar gau o gât fynediad Penarth i gaffi’r Morglawdd (heb ffordd drwodd) ddydd Mercher 24 Ebrill o 8am tan 4pm, er mwyn gwneud gwaith cynnal a chadw hanfodol.

Bydd pob llong yn gallu cael mynediad drwy’r lociau yn ystod y cyfnod hwn.

Dymuna Awdurdod Harbwr Caerdydd ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra a achosir.

 
April 15, 2024 11:14 am.

Rhannu:

Mwy