Ymarfer ymateb i argyfwng – Dydd Llun 24 Mehefin

Bydd Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru yn cynnal ymarfer hyfforddi gyda staff y Parc Dŵr ar Forglawdd Bae Caerdydd ddydd Llun 24 Mehefin.

Bydd senario efelychu tân yn digwydd rhwng 2 a 4pm. Anogir preswylwyr ac ymwelwyr i beidio â chael eu dychryn gan bresenoldeb cerbydau brys a phersonél sawl asiantaeth yn yr ardal.
June 19, 2024 1:34 pm.

Rhannu:

Mwy