Cau’r morglawdd – Dydd Mercher 17 Ionawr

Bydd Morglawdd Bae Caerdydd ar gau o gât fynediad Penarth i gaffi’r Morglawdd, Memo, ddydd Mercher 17 Ionawr o 8am tan 4pm, er mwyn gwneud gwaith cynnal a chadw hanfodol.

Bydd pob llong yn gallu cael mynediad drwy’r lociau yn ystod y cyfnod hwn.

Dymuna Awdurdod Harbwr Caerdydd ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra a achosir.
January 3, 2024 1:10 pm.

Rhannu:

Mwy