CAU YSBEIDIOL: Morglawdd Bae Caerdydd

Oherwydd digwyddiadau tocynnau a gynhelir ar Bentir Alexandra, bydd safle’r Morglawdd ar gau i’r rhai heb docynnau o gylchfan Porth Teigr i’r rhan o’r Morglawdd sydd agosaf at Benarth ar:

Dydd Mercher 6 Medi rhwng 16:00 – 01:00

Dydd Iau 7 Medi rhwng 15:00 – 01:00

Dydd Gwener 8 Medi rhwng 15:00 – 01:00

Dydd Sadwrn 9 Medi rhwng 12:00 – 01:00

Dylai deiliaid tocynnau gofio y bydd y fynedfa a’r allanfa ar gyfer y digwyddiadau ger cylchfan Porth Teigr (pen y Bae o Rodfa’r Morglawdd).

Bydd mynediad i gychod yn parhau fel arfer trwy’r cloeon.

Mwy o wybodaeth: https://www.bayseries.co.uk/faq/

Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra a achosir.

 
August 22, 2023 10:29 am.

Rhannu:

Mwy