Author Archives for Medina Bailey

Lansio ffilm diogelwch dŵr y Bae

July 16, 2021 1:37 pm Published by Comments Off on Lansio ffilm diogelwch dŵr y Bae

Ni chewch nofio heb awdurdod ym #MaeCaerdydd. Dyma pam: Cynhyrchwyd Y Naid, ffilm newydd bwerus sy’n archwilio canlyniadau posibl neidio a nofio heb oruchwyliaeth, gan...


Ynys Echni’n ailagor i ymwelwyr

July 1, 2021 1:51 pm Published by Comments Off on Ynys Echni’n ailagor i ymwelwyr

Mae teithiau dydd yn ailddechrau ar Ynys Echni o ddydd Sadwrn 3 Gorffennaf ar gwch RIB cyflym. Bydd y ddihangfa dair awr i’r ynys yn...


Blagur i flodeuo ar y Morglawdd

May 19, 2021 3:42 pm Published by Comments Off on Blagur i flodeuo ar y Morglawdd

Mae’r gwaith wedi gorffen ar ddau wely blodau newydd ar Forglawdd Bae Caerdydd.  Crëwyd y gwelyau blodau, ger ardal chwarae’r plant ac ar hyd Rhodfa’r...