Rali Cerbydau Trydan

Dyddiad ac amser
Dyddiad(au) - July 3, 2023
All Day

Location
Cardiff Bay Barrage

Paratowch ar gyfer antur drydanol, wrth i’r Rali Cerbydau Trydan gychwyn ei thaith hir-ddisgwyliedig o Forglawdd eiconig Bae Caerdydd. Mae’r digwyddiad cyffrous hwn, a noddir gan Lex Autolease, yn addo arddangos potensial anhygoel cerbydau trydan yn fflydoedd y DU ac Iwerddon.

Wrth i’r Rali Cerbydau Trydan gychwyn ar ei antur 5 diwrnod, 1,200 milltir a mwy ar ddechrau mis Gorffennaf, bydd yn talu teyrnged i hanes cyfoethog ac arwyddocâd y Morglawdd. Bydd y gamp beirianneg anhygoel hon yn fan cychwyn ar gyfer tua 50 o gerbydau trydan o’r radd flaenaf gan noddwyr a phartneriaid, gan gychwyn ar daith ryfeddol sy’n cwmpasu prifddinasoedd y DU ac Iwerddon. Prif ffocws y rali fydd tynnu sylw at y seilwaith gwefru cadarn a dibynadwy sy’n pweru’r cerbydau trydan trawiadol hyn.

Gan adeiladu ar lwyddiant Rali Cerbydau Trydan y DU’r llynedd, mae rali 2023 yn addo bod hyd yn oed yn fwy gwefreiddiol ac yn torri tir newydd. Yn ogystal â faniau trydan, bydd y rali eleni yn cynnwys beiciau modur trydan a cherbydau nwyddau trwm, gan gynrychioli’r pedwar dosbarth cerbyd, gan ddarparu arddangosiad digynsail o symudedd trydan yn y sector fflyd.

Bydd y digwyddiad yn dod â chyfranogwyr amrywiol at ei gilydd, gan gynnwys gweithwyr proffesiynol fflyd, pobl allweddol y diwydiant, cynrychiolwyr y cyfryngau, a hyd yn oed ychydig o wynebau cyfarwydd o’r byd adloniant.

Yn ystod y daith bum niwrnod, bydd y Rali Cerbydau Trydan yn dilyn llwybr sydd wedi’i guradu’n ofalus, gan wneud arosfannau mewn mannau gwefru a hybiau cerbydau trydan, gan arddangos prosiectau ynni glân, ac yn cipio atgofion bythgofiadwy yn erbyn cefndir tirnodau eiconig mewn lleoliadau allweddol, a elwir yn Bwyntiau Gwirio.

Ymunwch â ni wrth i’r Rali Cerbydau Trydan gyrraedd Caerdydd, gan danio cludiant glân a dathlu’r Morglawdd hanesyddol!

 


Manylion yr arweinydd

Rhestr Cyfarpar

Pris :
July 3, 2023 12:00 am.

Rhannu:

Mwy