Dydd a Nos: Ffotograffau o ynys fach

Mae’r digwyddiad hwn yn rhan o’n prosiect Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol, Ynys Echni - Cerdded Drwy Amser.

Dyddiad ac amser
Dyddiad(au) - August 25, 2023 - August 27, 2023
12:15 pm - 2:00 am

Pa bynnag fath o gamera sydd gennych, bydd y cwrs hwn yn dangos i chi sut i wneud y defnydd gorau ohono.

Gan ddysgu ar leoliad diddorol yr ynys a’i thirweddau hanesyddol a naturiol amrywiol, byddwch yn dysgu sgiliau allweddol sydd eu hangen arnoch i ddod yn ffotograffydd gwell.

P’un a ydych chi’n defnyddio camera ffôn, cryno, DSLR neu gamera heb ddrych, byddwch chi’n dysgu’r wybodaeth a’r technegau sydd eu hangen arnoch i wneud delweddau gwell.  Bydd gosod eich camera i “Auto” yn rhywbeth sy’n perthyn i’r gorffennol.  Dros ddau ddiwrnod llawn y cwrs byddwch yn dysgu sgiliau craidd cyfansoddi, defnyddio golau a phersbectif a sut i osod eich camera i gyflawni ffotograffau i fod yn falch ohonynt.  Bydd hyn yn cynnwys archwilio byd agorfeydd, cyflymder caeadau ac ISO a darganfod sut maen nhw i gyd yn ffitio at ei gilydd i wneud llun gwych.  Byddwch hefyd yn dysgu sut i storio’ch delweddau ar gyfer yr atgynhyrchiad gorau ac archwilio ôl-gynhyrchu sylfaenol.

P’un a ydych chi’n ddechreuwr llwyr neu’n rhywun sydd am wella, bydd y cwrs yn eich arfogi â’r wybodaeth a’r ddealltwriaeth sydd eu hangen arnoch i fynd â’ch ffotograffiaeth i’r lefel nesaf.


Manylion yr arweinydd
Gwyn Williams

Mae Gwyn yn ffotograffydd a thiwtor proffesiynol gyda bron i 40 mlynedd o brofiad. Mae wedi gweithio ar brosiectau theatr, teledu a ffilm, mae wedi tynnu lluniau ystod eang o bersonoliaethau ac wedi gweithio mewn hysbysebu a phensaernïaeth. Ei gariad cyntaf mewn ffotograffiaeth yw Tirweddau. Mae Gwyn wedi dysgu ar bob lefel, o ddechreuwyr pur i gymwysterau City & Guilds. Yn wir, mae rhai o'i fyfyrwyr wedi mynd ymlaen i fod yn ffotograffwyr proffesiynol.

Rhestr Cyfarpar
HANFODOL Camera (gall fod ar eich ffôn), gyda dewis bach o lensys os yw'n briodol, gwefrwyr a cherdyn sbâr os yn berthnasol. Llyfr nodiadau a phen/pensil DYMUNOL Tripod, gliniadur a gyriant caled allanol – sylwch, fodd bynnag, bod lle ar y cwch yn gyfyngedig a dylid diogelu pob offer bregus ar daith herciog, a’r elfennau.

Pris : £250
August 25, 2023 12:15 pm.

Rhannu:

Mwy