Diwrnod Dathlu Ynys Echni!

Ymunwch â ni i ddathlu Ynys Echni ddydd Sadwrn 2 Medi rhwng 12-4pm.

Lleoliad: Memo Bay Café, Morglawdd Bae Caerdydd. What3words: ///atgofio.merch.rownd

Yn cynnwys:
Cymdeithas Ynys Echni
Artstation
Clwb Adar Morgannwg
Cymdeithas Radio Amatur y Barri

Gweithgareddau:
Celf a chrefftau sy’n addas i’r teulu
Teithiau cerdded gwylio adar
Dysgu cod Morse
Première ffilm gelf Flat Holm

Does dim angen archebu, galwch heibio unrhyw bryd – a pheidiwch ag anghofio bachu coffi a hufen iâ yn Memo Bay Cafe newydd y Morglawdd!
August 30, 2023 9:19 am.

Rhannu:

Mwy