Bioblitz! – Gweithdy Adnabod a Chofnodi Rhywogaethau

Dyddiad ac amser
Dyddiad(au) - September 9, 2023 - September 10, 2023
1:00 pm - 3:00 pm

Dyma gyfle unigryw a rhagorol i gysgodi a dysgu gan wyth o arbenigwyr bioamrywiaeth mwyaf blaenllaw Cymru mewn Fflora, Ffawna a Ffyngau. Mae’r digwyddiad hwn yn addas ar gyfer myfyrwyr, naturiaethwyr amatur, neu ecolegwyr proffesiynol a chadwraethwyr sy’n dymuno ehangu eu sgiliau adnabod.

Dros ddau ddiwrnod ar Ynys Echni byddwch yn dysgu sut i ddod o hyd i rywogaethau sydd i’w canfod ar yr Ynys a’u hadnabod, llawer ohonynt yn brin neu’n rywogaethau arfordirol prin. Ar ein Bioblitz diwethaf yn 2017 fe wnaethon ni ddarganfod rhywogaethau sy’n newydd i Gymru a hyd yn oed gorryn newydd i’r Deyrnas Gyfunol! P’un a ydych chi’n awyddus i adnabod pryfed peillio ar lefel sylfaenol ar gyfer eich gardd, i gymryd eich camau cyntaf wrth wahaniaethu rhwng gwiddonyn a chwilen ddaear, gwahaniaethu rhwng gwyfynod macro a micro, neu ddidoli eich ffyngau cwrel glaswelltir oddi wrth eich capiau cwyr – mae hwn yn gyfle na ddylid ei golli! Mae’r gweithdy hefyd yn ddelfrydol ar gyfer y rhai sy’n gweithio’n broffesiynol yn y maes ecoleg sy’n awyddus i ddatblygu sgiliau maes mewn Entomoleg, Bryoleg neu Fycoleg.

I’r rhai sydd am fentro a mynd ag ef i’r lefel nesaf, bydd microsgopau hefyd ar gael ar gyfer sesiynau gyda’r nos.

Mae lleoedd yn gyfyngedig… A fyddwch chi’n ddigon ffodus i ymuno â’r tîm o 12 dysgwr a fydd yn ymuno â’n harbenigwyr?

Sylwch fod y pris yn cynnwys tocyn cwch dychwelyd, llety math hostel a rennir dros nos, a gweithdai/gweithgareddau gyda’r tîm arbenigol. Bydd angen i chi ddod â’ch bwyd eich hun – gweler ein gwybodaeth archebu ymlaen llaw am fwy o fanylion.

Bydd ymgynghorwyr SEWBReC yn gweithio law yn llaw â’r arbenigwyr a mynychwyr gydol y penwythnos yn casglu’r Data Bioamrywiaeth ac yn arddangos rhai o’r darganfyddiadau gorau.

Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal mewn partneriaeth â:  Croeso i Ganolfan Cofnodion Bioamrywiaeth De-ddwyrain Cymru (SEWBReC)


Manylion yr arweinydd
Rydym wedi cynnull tîm o rai o arbenigwyr tacsonomaidd gorau Cymru.

Maen nhw'n cynnwys y mycolegydd Brian Douglas fydd hefyd yn cyflwyno cyfranogwyr i Bento Lab - gan ddod â thechnoleg DNA i Wyddoniaeth Dinasyddion. Bydd Nathan Smith, curadur Planhigion Isel, Amgueddfa Cymru, yn eich dysgu sut i gasglu a storio esiamplau ar gyfer casgliadau Herbariwm/Ffyngariwm i'w hastudio ymhellach. Liam Olds – Entomolegydd Christian Owen – Entomolegydd / Molysgiaid David Slade – Gwyfynegydd George Tordoff - Bryoleg + Tate Lloyd – Morol + Alex Wilson – Ystlumod / Amffibiaid /Ymlusgiaid

Rhestr Cyfarpar
HANFODOL Dillad ac Esgidiau priodol addas i’r amodau tywydd DYMUNOL Potiau Casglu Chwyddwydr Rhwyd ysgubo (ar gyfer pryfed) Sbienddrych Camera (mae'r ffôn yn iawn)

Pris : £100

£50 i fyfyrwyr a heb gyflogSeptember 9, 2023 1:00 pm.

Rhannu:

Mwy