Bioblitz! – Gweithdy Adnabod a Chofnodi Rhywogaethau

Mae’r digwyddiad hwn yn rhan o’n prosiect Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol, Ynys Echni - Cerdded Drwy Amser.

Dyddiad ac amser
Dyddiad(au) - April 27, 2024 - April 28, 2024
6:30 am - 8:30 pm

Dyma gyfle unigryw a rhagorol i gysgodi a dysgu gan 11 o arbenigwyr bioamrywiaeth mwyaf blaenllaw Cymru mewn fflora, ffawna a ffyngau.  Mae’r digwyddiad hwn yn addas ar gyfer myfyrwyr, naturiaethwyr amatur, neu ecolegwyr a chadwraethwyr proffesiynol sy’n dymuno ehangu eu sgiliau adnabod.

Two scientists in fieldwork clothing stood at a table talkingDros ddau ddiwrnod ar Ynys Echni byddwch yn dysgu sut i ddod o hyd i rywogaethau sydd i’w canfod ar yr Ynys a’u hadnabod, y mae llawer ohonynt yn brin neu’n rhywogaethau arfordirol prin.

Yn ein Bioblitz yn 2023, gwnaeth ein harbenigwyr ddarganfod rhywogaeth newydd i Gymru, Capion semivittatum, a chofnodwyd rhywogaeth o chwilen sydd wedi bod yn absennol o’r tir mawr ers 2020, Dermestes undulatus. Yn ystod digwyddiad Bioblitz blaenorol, fe wnaethon ni ddarganfod corryn a oedd yn newydd i’r Deyrnas Unedig!

P’un a ydych chi am adnabod pryfed peillio ar lefel sylfaenol ar gyfer eich gardd, cymryd eich camau cyntaf wrth wahaniaethu rhwng gwiddonyn a chwilen ddaear, gwahaniaethu rhwng gwyfynod macro a micro, neu ddweud y gwahaniaeth rhwng eich ffyngau cwrel glaswelltir a’ch capiau cwyr – mae hwn yn gyfle na ddylid ei golli! Mae’r gweithdy hefyd yn ddelfrydol ar gyfer y rhai sy’n gweithio’n broffesiynol yn y maes ecoleg ac sy’n awyddus i ddatblygu sgiliau maes mewn entomoleg, bryoleg neu fycoleg.

I’r rhai sydd am fentro i’r lefel nesaf, bydd microsgopau hefyd ar gael i adnabod parasitiaid a ffwng.

Mae lleoedd yn gyfyngedig… a fyddwch chi’n ddigon ffodus i ymuno â’r tîm o 24 dysgwr a fydd yn ymuno â’n harbenigwyr?

Sylwch fod y pris yn cynnwys tocyn cwch, hostel a rennir dros nos neu leiniau gwersylla, a gweithdai/gweithgareddau gyda’r tîm arbenigol. Bydd angen i chi ddod â’ch bwyd eich hun – gweler ein gwybodaeth archebu am fwy o fanylion.

cave spider moth


Manylion yr arweinydd
Rydym wedi cynnull tîm o rai o arbenigwyr tacsonomaidd gorau Cymru.

Maen nhw'n cynnwys y mycolegydd Nathan Smith, curadur Planhigion Isel, Amgueddfa Cymru, Liam Olds – Entomolegydd Christian Owen – Entomolegydd / Molysgiaid George Tordoff - Bryoleg + , Alex Wilson – Ystlumod / Amffibiaid /Ymlusgiaid, Stephen Passey – Gwyfynegydd, Emma Williams – mycolegydd, Tegwyn Davies – Arachnids, Rob Thomas – Adarydd, a Sarah Perkins - mamaliaid bach a parasitolegydd.

Rhestr Cyfarpar
HANFODOL Dillad ac Esgidiau priodol addas i’r amodau tywydd DYMUNOL Potiau Casglu Chwyddwydr Rhwyd ysgubo (ar gyfer pryfed) Sbienddrych Camera (mae'r ffôn yn iawn)

Pris : £100

£55 i fyfyrwyr a heb gyflog, £40 i fyfyrwyr a heb gyflog, gwersylla.April 27, 2024 6:30 am.

Rhannu:

Mwy