Ymarfer brys – Dydd Iau 8 Mehefin

Bydd Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru (GTADC) yn cynnal ymarfer hyfforddi ar raddfa fawr ym Mharc Dŵr Bae Caerdydd ddydd Iau 8 Mehefin 2023.

Mae cydweithwyr a phartneriaid y gwasanaethau brys hefyd yn cymryd rhan yn yr ymarfer, gan gynnwys staff Parc Dŵr Caerdydd ac Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Ambiwlans Cymru.

Pwrpas yr ymarfer yw efelychu gwahanol sefyllfaoedd brys i brofi ymateb gweithredol, triniaeth ac achub anafiadau o’r corff o ddŵr. Bydd yr ymarfer hefyd yn creu cyfle i gynnal hyfforddiant cymorth cyntaf hanfodol.

Bydd nifer fawr o wirfoddolwyr hefyd yn cymryd rhan, gan weithredu fel anafusion i ychwanegu ymdeimlad o realaeth a brys at y senarios.

Dywedodd Rheolwr yr Orsaf, Lauren Jones:

“Mae digwyddiadau hyfforddi gweithredol fel hyn yn caniatáu i’n criwiau hyfforddi mewn amgylchedd realistig, ond heriol i sicrhau bod cymhwysedd gweithredol yn cael ei gynnal.

“Mae’r ymarfer hwn hefyd yn cynnwys elfen o gydweithio gyda chydweithwyr yn yr Ymddiriedolaeth a bydd yr hyn a ddysgwn o ddigwyddiadau o’r fath yn datblygu ein sgiliau, ein hymateb a’n cydberthnasau gwaith ymhellach.”

Bydd yr ymarfer yn dechrau tua 10.30am ac mae disgwyl iddo barhau tan 1pm. Anogir trigolion cyfagos i beidio â chael eu dychryn gan bresenoldeb cynyddol y gwasanaeth brys, fel personél, cerbydau ac adnoddau ymateb brys.

Mewn argyfwng sy’n cynnwys cyrff dŵr, ffoniwch 999 a gofynnwch am y Gwasanaeth Tân ac Achub os yw’n fewndirol neu’n Wylwyr y Glannau os ar yr arfordir.

Am fwy o wybodaeth a chyngor diogelwch ynghylch dŵr, ewch i: https://www.southwales-fire.gov.uk/your-safety-wellbeing/your-community/water-safety/
June 14, 2023 4:05 pm.

Rhannu:

Mwy