CAU MORGLAWDD – 25.05.2022

 

Bydd ffordd fynediad y Morglawdd rhwng Penarth a Chaffi’r Morglawdd ar gau ddydd Iau 25 Mai 8:00am – 4:00pm ar gyfer gwaith cynnal a chadw hanfodol.  Ni fydd mynediad i gerddwyr, beicwyr na thraffig cerbydau yn ystod yr oriau hyn. Bydd mynediad ar hyd llwybr cerdded/llwybr beicio’r Morglawdd o Fae Caerdydd yn parhau ar agor ar hyd yr arglawdd.  Bydd y parc sglefrio a’r ardal chwarae yn aros ar agor.

 
April 29, 2022 9:23 am.

Rhannu:

Mwy