Cau’r morglawdd – Dydd Mawrth 18 Ebrill

Mawrth 18 Ebrill o 8am tan 4pm, er mwyn gwneud gwaith cynnal a chadw hanfodol.

Mae disgwyl i’r gwaith gael ei gwblhau mewn un diwrnod, ond mae posibilrwydd y gall ymestyn i dydd mercher 19 Ebrill.

Bydd pob llong yn gallu cael mynediad drwy’r lociau yn ystod y cyfnod hwn.

Dymuna Awdurdod Harbwr Caerdydd ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra a achosir.
April 6, 2023 9:38 am.

Rhannu:

Mwy