Cei’r Fôr-Forwyn

Mae melys gybolfa o fariau, caffis a bwytai sy’n cynnig rhywbeth i bawb yng Nghei’r Fôr-forwyn, ynghyd â siopau bach difyr, salon gwallt a harddwch a chlwb comedi Glee. Does unman gwell i fwyta, yfed ac ymlacio ar lannau’r dŵr.
February 9, 2021 12:40 pm.

Rhannu:

Mwy