Cynllun diogelu dŵr daear

Cynllun diogelu dŵr daear

Daeth y Cynllun Iawndal Dŵr Daear i ben ym mis Tachwedd 2019, yn unol â darpariaethau Atodlen 7 Deddf Morglawdd Bae Caerdydd, 1993.

O ganlyniad, mae monitro dŵr daear yn ddyddiol yn ne Caerdydd wedi dod i ben i bob pwrpas mewn perthynas â’r gofyniad cyfreithiol hwn o dan y Ddeddf.

Ar ôl iddo ddod i ben, datgelodd y cynllun monitro 20 mlynedd newidiadau dŵr daear lefel dwfn mewn lefelau dŵr daear yn unig sydd heb effeithio ar eiddo na’r seilwaith.