Clwb Hwylio Bae Caerdydd

Mae Clwb Hwylio Bae Caerdydd ar benrhyn Afon Elai. Mae ei gyfleusterau ar gael i aelodau ac i ymwelwyr. Gall ymwelwyr roi galwad o flaen llaw i drefnu eu harhosiad, neu alw ar Sianel37 wrth gyrraedd o fewn oriau gwaith. Mae croeso i ymwelwyr angori ar y pontŵn arafu tonnau sydd ar ochr ddwyreiniol Clwb y marina
October 29, 2021 11:10 am.

Rhannu:

Mwy