Cardiff Jet

Neidiwch ar fwrdd llong ar gyfer taith Bay Waves – 25 munud o wibio a chyffro. Cewch eich tanio o un ochr o Fae Caerdydd i Benarth, lle cewch ddarganfod yr anghysbell Afon Elái, a chael eich tanio’n ôl eto, neu, am rywbeth hynod arbennig, mwynhewch 50 munud bythgofiadwy o gyffro jet, o Fae Caerdydd allan i Fôr Hafren ac yn ôl! Cewch weld yr holl olygfeydd wrth fynd trwy’r Morglawdd.
December 14, 2022 4:17 pm.

Rhannu:

Mwy