Cardiff Cruises

Mae Cardiff Cruises yn cynnig teithiau twristaidd o amgylch Bae Caerdydd, at Bier Penarth ac o gwmpas Ynys Echni. Mae’r teithiau yn ffordd wych o ymlacio a gweld yr olygfa hardd. Mae pecynnau llogi preifat ar gael ar gyfer partïon neu ddigwyddiadau.
February 9, 2021 1:00 pm.

Rhannu:

Mwy