Bws Dŵr ‘Aquabus’

Mae’r Bws Dŵr yn cynnig teithiau o amgylch Bae Caerdydd, yn mynd heibio Cei’r Fôr-Forwyn, gwarchodfa natur y gwlyptir a’r Morglawdd. Mae prif gwch y Bws Dŵr, Seren-y-Bae, ar gael i’w llogi ar gyfer partïon, priodasau a phethau eraill. Mae hefyd yn cynnig gwasanaeth bob awr yn ôl ac ymlaen o diroedd y Castell yng nghanol y dref at Gei’r Fôr-Forwyn yn y Bae.
February 9, 2021 12:53 pm.

Rhannu:

Mwy