Hysbysiadau lleol ar gyfer morwyr

CCTV a chofnodi VHF

Dylai morwyr gofio bod camerâu cylch cyfyng yn ardal y Morglawdd am resymau gweithredol ac iechyd a diogelwch. Cedwir cofnod o holl ddelweddau’r camerâu cylch cyfyng a thrawsyriannau radio Amledd Uchel Iawn (VHF).

Hysbysiadau lleol ar gyfer morwyr

© Cardiff Harbour Authority - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd